UAB „Aukmergės baldai nuo 2016 m. balandžio 18 d. pradėjo įgyvendinti projektą „UAB „Aukmergės baldai verslo procesų modernizavimas“.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis, projekto vertė – 21832,04 Eur, iš kurių skirta parama – 10916,00 Eur.

Pagrindinis projekto tikslas – padidinti įmonės verslo efektyvumą įdiegiant kompleksinę e-verslo sistemą.

Įdiegus kompleksinę UAB „Aukmergės baldai įmonės e-verslo sistemą, kuri apims įmonės žaliavų užsakymo ir pagrindinius darbo procesus bei leis įdiegti naujus darbo metodus: tikslų ir operatyvų žaliavų ir paslaugų užsakymą ir jų įgyvendinimo planavimą, kontaktų su tiekėjais ir klientais valdymą, gamybos ir paslaugų apskaitą bei atlikimo kokybės kontrolę. Verslo procesų modernizuota valdymo sistema pakels kokybės rodiklius, kadangi visi procesai bus automatiškai registruojami ir atsekami. Gamybos procesų automatizavimas padės geriau panaudoti įmonės resursus - gamybines patalpas, turimą įrangą bei darbininkus. Tikslingiau bus užsakomos ir panaudojamos baldų gamybos žaliavos ir medžiagos.

Numatoma projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga 2017 m. kovo 31 d.

Projektas finansuojamas pagal 2014-2020 m. Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioritetą „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“.

ES parama