UAB „Aukmergės baldai“ gamybos įrangos atnaujinimas

UAB „Aukmergės baldai“ įgyvendina projektą “UAB „Aukmergės baldai“ gamybos įrangos atnaujinimas“.

UAB „Aukmergės baldai“ atnaujinus turimą dažymo įrangą bendrovė ir taps konkurencingesnė ir inovatyvesnė rinkos dalyvė, pagerins ir pagreitins savo gamybos pajėgumus. Visa tai leis užtikrinti spartesnį klientų poreikių patenkinimą ir įgyti ilgalaikį konkurencinį pranašumą. Projektas  pradedamas įgyvendinti 2019 m.

Projektas įgyvendinamas pagal priemonę 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-850 „Regio potencialas LT“. Gavus ES finansavimą, projektas bus įgyvendintas pilna apimtimi, užtikrinant sklandų suplanuotų veiklų įgyvendinimą ir numatytų projekto rezultatų pasiekimą. 

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto pavadinimas – „UAB “Aukmergės baldai” gamybos įrangos atnaujinimas“.

Projekto vykdytojas – UAB “AUKMERGĖS BALDAI”.